20-06-2024

Trwają prace nad Nową Strategią działania WFOŚiGW we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przystępuje do prac związanych z opracowaniem „Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2025-2028”. Strategia w swoim założeniu ma wyznaczać kierunki i obszary działań Funduszu w poszczególnych dziedzinach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, począwszy od edukacji ekologicznej a skończywszy na przedsięwzięciach służących ochronie bądź poprawie środowiska naturalnego.

Aby dokument ten odzwierciedlał potrzeby naszego województwa w tym zakresie niezbędne jest przeprowadzenie badania związanego z określeniem zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych dziedzinach.

W poniższych linkach zamieszczone są ankiety. Na ich podstawie będziemy w stanie określić potrzeby jak również kierunki, które będą przez nas wpierane w pierwszej kolejności. Dane zebrane z ankiet służyć mają także możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działania, które w swoim założeniu będą priorytetowe lub będą wymagać większych nakładów finansowych.

Zachęcamy przedstawicieli dolnośląskich gmin, instytucji rządowych i samorządowych, stowarzyszeń i fundacji, uczelni wyższych, przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do wypełnienia akiet.

Prosimy o ich przesłanie do 5.07.2024r. - przedstawiciele dolnośląskich gmin, do 31.07.2024 r. -  instytucje rządowe i samorządowe, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

LINKI DO ANKIET

Ankieta – instytucje rządowe, samorządowe

https://forms.gle/gRzkLreEZpHVWvGL8

Ankieta – jednostki jst

https://forms.gle/rSGtjUHcteX2PYM78

Ankieta – przedsiębiorstwa

https://forms.gle/CyPsigu1VBGGpDqb8

Ankieta – spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe

https://forms.gle/mGbi89QQa8Sw5JJF7

Ankieta – organizacje pozarządowe

https://forms.gle/ejY6EwrsVkA5t8Cx5

Ankieta – uczelnie

https://forms.gle/MB9HaQW9oFmsMDzv7

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2024-06-28 14:49:52
Opublikował: Agnieszka Małysa 2024-06-20 22:51:21