17-11-2023

W gminie Dobroszyce otwarto zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Skorzysta środowisko i zdrowie mieszkańców

Zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ma przyczynić się do wzrostu ochrony środowiska naturalnego oraz poprawić funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Ważna inwestycja była możliwe dzięki wsparciu o wartości ponad 2 mln złotych w formie niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zrealizowany projekt zwiększy odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo-przemysłowych na terenie aglomeracji Dobroszyce do 100% i zwiększy się liczba podłączonych do sieci mieszkańców. Dzięki zastosowanej technologii niskoobciążonego osadu czynnego znacząco poprawią się parametry oczyszczalni ścieków, jak również zwiększona została przepustowość obiektu. Po modernizacji wynosi Q śr d = 200m3/d ( maks 260m3/d). Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji po rozbudowie sieci i modernizacji oczyszczalni ma wynieść 6500 RLM. Druga część projektu realizowanego przez gminę Dobroszyce ze środków gminnych i RPO to budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 1,233 km w Dobroszycach i Nowosiedlicach.

W efekcie zrealizowanych inwestycji poprawią się warunki życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków. Inwestycja będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych. Z przebudowy infrastruktury oczyszczalni ścieków skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy, lokalne przedsiębiorstwa i odwiedzający gminę turyści. Będą to dodatkowo 636 osoby. Z proekologicznej inwestycji skorzysta również przyroda: płynąca w pobliżu rzeka Dobra i żyjący na tym obszarze kumak nizinny.

Jednym z priorytetów działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód. Efektem 30 – letniej działalności Funduszu jest współfinansowanie budowy 9 tys. km sieci wodno­-kanalizacyjnej i zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków komunalnych o 394 tys m3/d.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-11-17 14:55:56
Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-11-17 14:52:44