11-10-2023

Pojazdy ekologiczne pomogą w realizacji zadań w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Dwa eko - pojazdy typu ambulans wraz z noszami zakupił Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pojazdy umożliwią bezpieczniejszy przewóz pacjentów pomiędzy oddziałami zlokalizowanymi w różnych budynkach oraz do transportu butli tlenowych z magazynu do oddziałów szpitalnych. Pojazdy z napędem elektrycznym są małe i ciche, a przede wszystkim przyjazne dla środowiska.

Fundusz mając na uwadze ustawę o elektromobilności skutecznie wspiera zakup samochodów elektrycznych i hybrydowych wśród samorządów, instytucji i służb. Z dofinansowanych pojazdów korzystają między innymi służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu czy Policja. A teraz szpital – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dodatkowo w ramach zadania na terenie ZOZ w Kłodzku wykonano wiatę dwustanowiskową o pow. ok. 36 [m2] zadaszoną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych (moc ok. 6 [kWp]) oraz dwoma punktami ładowania o mocy min. 4 [kW] każdy, które korzystać będą z energii wytworzonej w instalacji PV. Instalacja PV będzie stanowiła rozbudowę już eksploatowanej instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w sąsiedztwie poprzez podłączenie do tego samego Punktu Poboru Energii. Moc instalacji istniejącej to aktualnie 20 [kWp], a energia wyprodukowana jest wykorzystywana prawie w całości na potrzeby szpitala. Zakłada się, że wzrost ilości energii wynikający z zainstalowania dodatkowych paneli również zostanie wykorzystany na potrzeby szpitala. Efektem ekologicznym będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń CO2 3,88 ton. Wartość przekazanego wsparcia na zakup dwóch pojazdów z napędem elektrycznym oraz wiaty dwustanowiskowej wyposażonej w instalację fotowoltaiczną to 220 tys. zł.

To nie jedyne wsparcie jakie WFOŚiGW we Wrocławiu przekazał dolnośląskim szpitalom. W czasie pandemii z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska wojewódzkie fundusze przekazały środki na walkę ze skutkami COVID-19. Pieniądze zapewniły bezpieczną zbiórkę, transport i zminimalizowały ryzyko zarażenia oraz rozpowszechnienia się koronawirusa podczas postępowania z odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych. Tego rodzaju odpady mogą powodować skażenie środowiska i powinny być w odpowiedni sposób unieszkodliwione przez wyspecjalizowane firmy. W latach 2020-21 WFOŚiGW we Wrocławiu wsparł kwotą 550 tys. zł 16 szpitali w tym zakresie.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-10-19 13:46:09
Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-10-11 13:44:38