06-09-2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wspiera strażaków ochotników w zapobieganiu zagrożeniom środowiskowym

Detektory do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku, prądownice, hełmy, specjalistyczne ubrania. To tylko niektóre z nowych elementów wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostaną zakupione dzięki dotacjom na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

We wtorek 5.09 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Oławie uroczyście wręczono promesy z programu tzw. „Mały Strażak”. Jako pierwsi okolicznościowe promesy otrzymali przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: wrocławski, oławski, strzeliński.

Łącznie 66 jednostek na kwotę ponad 1,2 mln zł.

- Program wspiera jednostki w działaniach mających na celu ochronę naszego środowiska naturalnego, w tym w przypadku awarii i zanieczyszczeń - podkreśla prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Łukasz Kasztelowicz.

Dofinansowanie pozwoli na zakup nowoczesnego wyposażenia, które zwiększy efektywność działań ratowniczych oraz poziom bezpieczeństwa strażaków i mieszkańców naszego regionu.

- To realne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w zakupach sprzętu niezbędnego
do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Im lepiej wyposażeni i wyszkoleni strażacy, tym poziom bezpieczeństwa lokalnej społeczności wzrasta. Życzę, aby ten sprzęt, który stanowi wyposażenie samochodów i strażnic niezawodnie Wam służył
- dodaje dolnośląski komendant wojewódzki PSP, nadbryg. Marek Kamiński.

- Zakup specjalistycznego wyposażenia pozwoli na podniesienie standardów pracy Ochotniczych Straży Pożarnych, co wpłynie na jakość ich działalności. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności interwencyjnych dla ochrony życia ludzkiego i środowiska – mówi Poseł na Sejm RP, Paweł Hreniak.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym roku na realizację Programu dla całego województwa dolnośląskiego przeznaczył kwotę blisko 12 mln zł. Nowe wyposażenie pomoże strażakom z 604 jednostek w całym województwie w prowadzeniu akcji zapobiegających skażeniom środowiska niebezpiecznymi substancjami oraz w trakcie powodzi, pożarów i wypadków drogowych.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-09-06 15:06:33