01-06-2023

Nabór uzupełniający do programu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"

Zgodnie z decyzją z dnia 01.06.2023r. Zarząd Funduszu ogłasza uzupełniający nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część II Ekopracownia – zielone serce szkoły w następującym zakresie:

dla powiatów: górowski, kamiennogórski, karkonoski, lwówecki, oławski, wołowski, ząbkowicki, złotoryjski, Jelenia Góra, Legnica na ekopracownię przyrodniczą oraz ekopracownię OZE,

dla powiatów: bolesławiecki, głogowski, oleśnicki, wałbrzyski, na ekopracownię przyrodniczą,

dla powiatów: dzierżoniowski, legnicki, lubański, lubiński, milicki, trzebnicki, zgorzelecki, Wrocław na ekopracownię OZE.

Termin naboru wniosków: od dnia 2 czerwca 2023r. do dnia 20 czerwca 2023r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Funduszu lub Kancelarii Oddziału Biura Funduszu.

Szczegółowe formy i warunki udzielania dofinansowania zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej CZĘŚĆ II – Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna i kształtowanie postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami końcowymi są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa dolnośląskiego, zarówno publiczne jak i niepubliczne. Beneficjentami, z którymi zostaną zawarte umowy, są organy prowadzące ww. placówki oświatowe.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dwuetapowym zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej CZĘŚĆ II – Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-06-01 14:51:41