04-05-2023

„Ekopracownia – zielone serce szkoły”- na zgłoszenia czekamy tylko do 5 maja 2023 r.

Szkoły z województwa dolnośląskiego mogą skorzystać z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w ramach którego otrzymają dofinasowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Nabór wniosków ma charakter konkursowy dwuetapowy:

pierwszy etap polega na złożeniu wniosku wstępnego przez szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe w terminie naboru wniosków tj. od dnia 12.04.2023r. do dnia 05.05.2023r.

Wnioski należy składać w wersji papierowej na formularzach obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla danego etapu naboru konkursowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Funduszu lub Kancelarii Oddziałów Biura Funduszu.

Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje odrzucony, o czym Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-05-31 11:18:26
Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-04 10:34:04