18-04-2023

Ekopracownia - zielone serce szkoły. Nabór wniosków tylko do 5 maja 2023 r.

To nowy program - konkurs skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województw dolnośląskiego. Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji utworzenia edukacyjnych pracowni o tematyce przyrodniczej i o odnawialnych źródłach energii w szkołach podstawowych i średnich. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył na ten cel ponad 3,7 mln zł.

- Edukacja ekologiczna to nie tylko ochrona środowiska i segregowanie odpadów. Tematyka jest obszerna bo to połączenie nauk biologicznych, przyrodniczych, geograficznych, chemiczno-fizycznych, a także geologicznych. Na potrzeby rozwijania tych zagadnień w szkołach uruchomiliśmy konkurs Ekopracownia - zielone serce szkoły. Świadomość skutków działalności człowieka na klimat, jakość powietrza, a także odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę należy budować od najmłodszych lat – wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

- Cieszę się wojewódzki fundusz dba o to, by takie pracownie powstawały równomiernie na poziomie całego województwa. Mamy pewność, że w każdym powiecie dwie takie pracownie będą. To jest niezwykle ważne żeby myśleć zarówno o dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach aby wszyscy uczniowie mieli dostęp do nowoczesnych pracowni – dodaje Paweł Hreniak, Poseł na Sejm RP.

Do wygrania jest 50 tys. zł dotacji na ekopracownię przyrodniczą i 75 tys. zł na ekopracownię OZE dla dwóch szkół na terenie każdego powiatu województwa dolnośląskiego. W sumie dzięki temu w naszym regionie może powstać w tym roku nawet 60 ekologicznych pracowni.

- Zależy nam na podnoszeniu poziomu społecznej świadomości ekologicznej już na poziomie edukacji szkolnej. Dziękuję Narodowemu i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rozszerzenie programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej o możliwość dofinansowania przedsięwzięć pozwalających tworzyć pracownie szkolne – przyrodnicze oraz dotyczące odnawialnych źródeł energii na terenie każdego powiatu. Życzmy sobie tego, aby powstało jak najwięcej Ekopracowni, czyli prawdziwych zielonych serc szkoły – mówi wojewoda dolnośląski, Jarosław Obremski.

- Wiadomości o projektach, które wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły i będą służyć wzmacnianiu świadomości ekologicznej i rozwijaniu konkretnej wiedzy to dla kuratora oświaty zawsze budujące i cieszące informacje. Program jest bardzo pożyteczny i to nie lada gratka, gdyż dofinansowanie 90 % to bardzo dużo i warto wziąć udział w tym atrakcyjnym i ważnym programie – zachęca Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk.

Program stworzono w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechniania wiedzy, aktywizacji społecznej i kształtowania postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym i regionalnym. Nabór wniosków trwa do 5 maja br.

Dowiedz się wiecej

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-12-18 11:19:44
Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-04-18 17:11:55