18-01-2023

Wydłużamy termin naboru wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wydłużamy termin naboru wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w zakresach tematycznych:

  • OZE i efektywność energetyczna

  • Przeciwdziałanie emisjom

  • Transport niskoemisyjny

Termin naboru wniosków został wydłużony do 28 lutego 2023 r.

Wnioski dotychczas złożone w ramach naboru w tematach: OZE i efektywność energetyczna, przeciwdziałanie emisjom oraz transport niskoemisyjny zostaną ocenione po jego zakończeniu tj. po 28 lutego 2023 r.
 

Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Budżet programu: 4,5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150 tys. zł

Beneficjenci:

  • osoby prawne

  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Szczegóły programu dostępne na naszej stronie internetowej DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-01-18 11:12:07