26-10-2022

Ruszył nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym w szczególności: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu).

Budżet programu: 4,5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150 tys. zł

Beneficjenci:

  • osoby prawne

  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Termin naboru wniosków: od 24 października 2022r. do 23 grudnia 2022r.

Szczegóły programu Złóż wniosek

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-10-26 13:52:54