24-03-2020

Azbest 2020 r.: rusza konkursowy nabór na dofinansowanie usuwania azbestu w gminach

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Celem programu jest: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko. Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu: 53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 8, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32 Wnioski należy składać w terminie od 30.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: ZŁÓŻ WNIOSEK – PROGRAMY – AZBEST 

Gminy, które będą brały udział w konkursie WFOŚiGW we Wrocławiu organizują nabory dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem i utylizacją azbestu. Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa Fundusz zachęca wszystkie samorządy, do ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami, na rzecz korespondencji pocztowej - tradycyjnej bądź email, kontaktów telefonicznych czy formularzy na stronach WWW.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-03-25 10:18:55
Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-24 13:01:55