28-11-2019

Jaka jest rola martwych drzew w życiu przyrody i lasu?

Czy leżące w lasach lub parkach obumarłe drzewa są tylko niepotrzebnym odpadem, który należy usunąć? Jakie są różnice pomiędzy lasem naturalnym a gospodarczym? To ważne tematy poruszane na warsztatach we wrocławskim ZOO, w których wzięło udział około 1,5 tys. dzieci i młodzieży. Realizowany od września do listopada br. projekt wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pierwsza część zajęć to wykłady połączone z zajęciami praktycznymi, podczas których wykorzystano pomoce naukowe, m.in. mikroskopy. Edukatorzy na zajęciach zwracali uwagę, że martwe drzewa są nadal cennym składnikiem ekosystemu. Takie drzewa stanowią schronienie i źródło pożywienia dla różnych gatunków zwierząt: leżący pień może być prawdziwą stołówką a dziuplaste drzewo mieszkaniem dla wielu gatunków ptaków. Martwe drzewa mają również ważne znaczenie dla retencji wód powierzchniowych czyli zatrzymywania życiodajnej wody w lesie oraz ochrony zboczy górskich przed erozją. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się również rozpoznawać gatunki drzew, nabywali umiejętności określania wieku drzewa oraz zdobywali wiedzę o funkcjach gospodarczych i przyrodniczych lasu. Po zajęciach dzieci pod opieką edukatora udawały się na wycieczkę po ścieżce edukacyjnej w ZOO. Jeden z przystanków był wyznaczony przy obumarłym drzewie ze stanowiskiem Kozioroga Dębosza. Dzieci odwiedzały także wilczą zagrodę, gdzie odtworzono warunki jakie panują w naturalnym środowisku, które zamieszkują te zwierzęta. W tej zagrodzie umieszczono m.in. wykroty powalonych drzew. Wilcza zagroda jest również projektem, który dofinansował WFOŚiGW we Wrocławiu. Uczestnikami warsztatów były dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych z terenu gmin Aglomeracji Wrocławskiej: Bierutowa, Borowa, Czernicy, Długołęki, Jelcza-Laskowic, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Krośnic, Malczyc, Międzyborza, Oławy, Prusic, Przeworna, Siechnic, Sobótki, Środy Śląskiej, Strzelina, Sycowa, Trzebnicy, Wiszni Małej, Wołowa, Wrocławia, Zawoni i Żmigrodu. Warsztaty „Życie w drzewie - o ekologicznej roli drzew - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej” zostały zrealizowane przez stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska. Druga część warsztatów rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2019-11-28 14:47:50
Opublikował: Robert Borkacki 2019-11-28 14:42:31