04-10-2019

Badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska w najnowocześniejszym w Polsce laboratorium

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł budowę i wyposażenie nowej siedziby Inspekcji Ochrony Środowiska. To kwota ponad 2,7 mln złotych, która została przeznaczona m.in. na zakup specjalistycznych komór zabezpieczających pracowników IOŚ przed działaniem trucizn i niebezpiecznych gazów. Inspekcja dysponuje obecnie najnowocześniejszym w Polsce laboratorium, w którym prowadzi monitoring stanu środowiska całego naszego regionu. Do laboratorium trafiają próbki z całorocznych pomiarów prowadzonych w 29 stacjach rozlokowanych na Dolnym Śląsku. IOŚ monitoruje poziomy niebezpiecznych dla zdrowia pyłów PM 10 i PM 2,5 związanych ze zjawiskiem smogu. W nowym laboratorium IOŚ są także nowoczesne chromatografy gazowe i cieczowe. To urządzenia do wykonywania badań substancji szkodliwych i rakotwórczych w wodach powierzchniowych oraz benzo(a)-pirenu w powietrzu. W spotkaniu, podczas którego zaprezentowano laboratorium i pracę specjalistów z IOŚ wzięli udział m.in.: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Waldemar Kulaszka, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ we Wrocławiu, Barbara Kwiatkowska–Szygulska i Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Elżbieta Sznajder. WFOŚiGW we Wrocławiu wsparł w latach 2000-2019 działalność Inspekcji Ochrony Środowiska na Dolnym Śląsku (wrocławskiego laboratorium i delegatur w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze kwotą blisko 50 mln zł złotych. Te dotacyjne środki zostały przeznaczone na m.in.: monitoring stanu środowiska na Dolnym Śląsku (m.in. badania w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz laboratoryjne), publikacje raportów o stanie środowiska, zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, modernizacje terenowych stacji pomiarowych i zakup pojazdów.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2019-10-07 08:56:08
Opublikował: Robert Borkacki 2019-10-04 16:14:14