22-05-2019

ZOO Wrocław: o wilku mowa

 W jaki sposób skutecznie chronić wilka? Jak rozwija się jego populacja w Polsce? Jaką rolę pełni ten drapieżnik w leśnych ekosystemach? To tylko kilka z tematów konferencji zorganizowanej we wrocławskim ZOO. Spotkanie było częścią projektu pn. „Kształtowanie postaw ekologicznych oraz infrastruktura edukacji ekologicznej - wilk szary w ZOO WROCŁAW” wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Seminarium zorganizowano w sali konferencyjnej w Afrykarium z udziałem zaproszonych naukowców, specjalistów, studentów i uczniów. Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie wilka dla utrzymania równowagi w przyrodzie. Drapieżniki te prowadzą naturalną selekcję w środowisku naturalnym polując przede wszystkim na chore lub słabe zwierzęta. W wilczym menu są sarny, jelenie i dziki. Drapieżniki zmniejszają liczebność tych zwierząt nie doprowadzając jednak do ich wytępienia. Realizacja wilczego projektu to także cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Weźmie w nich udział około 4 tys. uczestników w ciągu roku. W ogrodzie zoologicznym, dzięki pomocy finansowej z WFOŚiGW we Wrocławiu, powstał nowy wilczy wybieg oraz multimedialna ekspozycja edukacyjna. Pomoc z Funduszu to ponad 325 tys. złotych. Wartość całego zadania wyniosła ponad 2,1 mln złotych. Wilczy wybieg, seminarium i warsztaty to nie jedyne projekty wrocławskiego ZOO, który uzyskały wsparcie finansowe z WFOŚiGW we Wrocławiu. Fundusz dofinansował budowę "Odrarium" czyli "żywego muzeum rzeki". W akwariach są odtworzone naturalne warunki życia różnych gatunków zamieszkujących Odrę. Obecnie jest tam prawie 60 gatunków roślin i ryb. WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił na budowę tego uniklanego w skali kraju obiektu  dotacji w kwocie 2,8 mln złotych. Dodatkowo Fundusz wypłacił łącznie ponad 140 tys. złotych dofinansowania na realizację trzech kampanii wrocławskiego ZOO dotyczących: ochrony lokalnej bioróżnorodności, zwierząt Azji Południowo-Wschodniej oraz małp człekokształtnych.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2019-05-22 15:11:07
Opublikował: Robert Borkacki 2019-05-22 15:05:33