31-12-2018

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach PP "Czyste Powietrze"

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW

W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2019-01-21 08:47:21
Opublikował: Monika Liwocha 2018-12-31 15:01:51