15-06-2018

Uwaga: Nabór wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej prowadzony będzie w sposób ciągły

W związku z wejściem w życie z dniem 01 czerwca 2018r. nowych „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 69/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 11.05.2018r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, nabór wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej prowadzony będzie w sposób ciągły.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i kryteriów udzielania pomocy finansowej ze środków Funduszu, formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników oraz niezbędne informacje dotyczące wniosku są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl, w zakładce: Złóż wniosek/edukacja ekologiczna.

Wnioski należy składać we właściwych terytorialnie sekretariatach Oddziałów Biur Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

(fot.pixabay)

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2018-06-15 11:19:27
Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-15 11:08:17