13-06-2018

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest finansowe wsparcie służb ratowniczych przy zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Są to m.in.: samochody ratowniczo – gaśnicze czy też specjalistyczny sprzęt pływający. Beneficjentami Programu są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.

Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: UR - Pozostałe dziedziny – Obowiązujące wzory wniosków

(fot.pixabay)

Załączniki:


Pliki do pobrania
Załącznik Wielkość Data
Ogłoszenie o naborze

Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-14 11:25:17

176 kB 14-06-2018
Program Priorytetowy

Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-13 14:28:06

35 kB 13-06-2018
Zestawienie sprzętu 1

Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-13 14:05:26

752 kB 13-06-2018
Zestawienie sprzętu 2

Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-13 14:05:38

300 kB 13-06-2018
Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych

Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-13 14:05:15

260 kB 13-06-2018

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2018-06-15 11:20:12
Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-13 13:55:48