08-06-2018

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze"

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uroczyście podpisano wczoraj porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na ceremonię podpisania przybyli m.in.: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Dyrektor Gabinetu Premiera Marek Suski, wojewodowie, Prezes i Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesi zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz podpisał i odebrał z rąk Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy porozumienie do nowego Programu „Czyste Powietrze”.

Podstawowym celem nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to ogromna kwota około 130 mld zł. Program składa się z dwóch elementów: dotacji na wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródła ciepła i dotacji na termomodernizację. Te dwa aspekty są istotne, ponieważ ponad 3,5 mln domów w Polsce jest dziś ogrzewanych węglem. Blisko 2,2 mln z nich to budynki niedocieplone, z których przez dachy, cienkie mury i nieszczelne okna ucieka ciepło. I wówczas zatacza się koło: wrzucając do starego pieca mało wydajne i najtańsze paliwo, przez brak termomodernizacji ciepło ucieka, więc dorzucamy kolejne partie paliwa. W efekcie budżet domowy zmniejsza się, a ciepła nie ma. To często problem najuboższych mieszkańców, których nie stać na inwestycje w dobrej jakości paliwo czy termomodernizację budynku. Poprzez dotacje i związany z nim system ulg podatkowych Program umożliwi realizację prac termomodernizacyjnych również przez najuboższe rodziny i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego- powiedział na konferencji Premier Morawiecki.

Podczas wystąpienia na konferencji Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska omówiła działania, które będą w przyszłości sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł. Minister Finansów wspólnie z Ministrem Środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.

Ponadto Ministerstwo Środowiska przygotowało i przystępuje do realizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych, które zostaną przeprowadzone we wszystkich polskich gminach, a skierowane będą bezpośrednio do mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin. Na spotkaniach zostanie zaprezentowany Program „Czyste Powietrze” oraz różnorodne zagadnienia jakości powietrza i smogu na obszarach, na których jest prowadzone szkolenie – zapowiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Zakres Programu i sposób jego realizacji będzie stanowił nową jakość we wspólnych działaniach antysmogowych.

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych):

· Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)

· Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.

· Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.

· Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.

· Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.

· Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów.

· Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.

· Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

· Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

· Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

· Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:

– ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.

– wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2.

– instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.

– pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.

– kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw.

Źródło: NFOŚiGW

Powyższe informacje będą na bieżąco uzupełniane o kolejne szczegóły dotyczące Programu, również zasady dotyczące naboru w ramach nowego programu priorytetowego zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2018-06-08 15:36:04
Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-08 14:57:22