27-04-2018

Pomoc medyczna dla ofiar smogu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wesprze finansowo rozbudowę pododdziału w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, gdzie leczeni są Dolnoślązacy cierpiący na schorzenia, do których przyczynia się smog. Rocznie 67 nowych pacjentów będzie leczonych tlenem. Eksperci alarmują, że na Dolnym Śląsku z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera przedwcześnie 3 tys. osób. Umowę na dofinansowanie zadania parafowali przedstawiciele WFOŚiGW we Wrocławiu: Prezes Zarządu Łukasz Kasztelowicz i Zastępca Prezesa Zarządu Bartłomiej Wiązowski oraz Dyrektor DCCHP we Wrocławiu Andrzej Woźny. Wartość projektu to ponad 1,1 mln zł. W tej kwocie wysokość wsparcia z WFOŚiGW we Wrocławiu to około 600 tys. zł (w tym 340 tys. zł pożyczka, pozostała część to dotacja). Wkład Ministerstwa Zdrowia wyniósł ponad 300 tys. zł a Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego około 200 tys. zł. Eksperci oceniają, że oprócz kilku tysięcy ofiar śmiertelnych, co roku w naszym regionie zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do zachorowań na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc czyli POChP - blisko 7 tys. osób tylko w 2014 r. To schorzenie zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie. Choroba powoduje zwężenie oskrzeli a w konsekwencji ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, duszności oraz rozdęcie płuc. Schorzenie może doprowadzić do niewydolności oddechowej i śmierci. Smog może być także przyczyną uszkodzeń DNA. W ich wyniku mogą pojawiać się mutacje prowadzące do zachorowań na nowotwory. Inne schorzenia związane ze smogiem to astma i stany zapalne dróg oddechowych. Do tej pory na specjalistycznym poddziale DCCHP były cztery łóżka, gdzie leczono pacjentów poszkodowanych m.in. przez smog. Teraz, dzięki wsparciu finansowemu z WFOŚiGW we Wrocławiu Pododdział Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego zostanie zmodernizowany i powiększony o kolejne 4 łóżka. - Pieniądze z Funduszu zostaną przeznaczone m.in. na podłączenie aparatury medycznej do podawania chorym tlenu - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. To metoda nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Choremu na drogi oddechowe zakłada się maskę połączoną przewodem z urządzeniem, które zwiększa ciśnienie w czasie wdechu pacjenta. To wspomaga oddychanie, ułatwiając przepływ powietrza do płuc i odciążając mięśnie oddechowe. Dyrekcja Centrum szacuje, że zmodernizowany pododdział przyjmie dodatkowo 67 pacjentów z niewydolnością oddechową, którą zaostrza występujący w powietrzu smog. Rocznie po modernizacji z pomocy centrum skorzystają 134 hospitalizowane osoby. - WFOŚiGW we Wrocławiu wspiera wiele działań związanych z ochroną powietrza i walką ze smogiem, a tym samym przyczyniających się do zmniejszenia dolegliwości zdrowotnych mieszkańców, którzy oddychają zanieczyszczonym powietrzem - mówi Kasztelowicz. To program antysmogowy z budżetem 50 mln zł na wymianę pieców, z którego skorzystały m.in.: Jelenia Góra, Nowa Ruda, Środa Śląska i Bolesławiec. Inne działania Funduszu to edukacja antysmogowa: konkurs dla mediów z łączną ofertą dofinansowania w kwocie 1,5 miliona złotych oraz program pn. "Walka ze smogiem i niską emisją", w którym milion złotych został przeznaczony na organizowanie takich działań jak m.in. projekty internetowe, publikacje w mediach lokalnych, happeningi, gry terenowe, wystawy i festyny gminne. Czteromilionowa dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu umożliwi zakup sprzętu pomiarowo-badawczego oraz całoroczne badania stanu środowiska na Dolnym Śląsku. Pieniądze z Funduszu umożliwią m.in. monitoring: zanieczyszczeń w powietrzu i badania smogu. Organizatorzy letniego wypoczynku mogą skorzystać z dopłat na "zielone wakacje" dla dzieci i młodzieży z miejscowości z przekroczeniami standardów jakości środowiska, szczególnie dotyczących powietrza: Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Głogowa i Nowej Rudy.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-07-09 10:42:22
Opublikował: Robert Borkacki 2018-04-27 16:15:00