30-03-2018

Wrocław: konsultacje projektu Polityki Surowcowej Państwa

Pozyskiwanie surowców z odpadów, rekultywacja i remediacja terenów przemysłowych było tematem 5 regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Polityki Surowcowej Państwa, która odbyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnikami panelu dyskusyjnego „Aspekty gospodarowania surowcami mineralnymi, rekultywacja, remediacja” byli dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska Hubert Schwarz oraz prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz. W panelu „Eksperci i przedsiębiorcy o surowcach z odpadów i rekultywacji” jako specjaliści głos zabrali m.in.: zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Odpadami, Ministerstwo Środowiska Marta Leśniewska oraz zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Bartłomiej Wiązowski. W konferencji uczestniczyli również główny geolog kraju, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa Mariusz Orion Jędrysek oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-07-09 10:41:19
Opublikował: Robert Borkacki 2018-03-30 10:13:27