09-03-2018

Pierwszy w historii nowy wóz bojowy dla OSP w Krzywej

Ważne wydarzenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców Krzywej. Jednostka OSP dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzbogaciła się o nowy, bojowy wóz pożarniczy. Średni pojazd ratowniczo-gaśniczy będzie służył bezpieczeństwu środowiska i mieszkańców Gminy Chojnów. Z racji bliskości autostrady A4 i drogi krajowej 94 strażacy z Krzywej często są wzywani również do akcji ratunkowych w obrębie tych węzłów drogowych, od tej chwili osoby nimi podróżujące mogą czuć się bezpieczniej. Możliwości ratownicze nowego sprzętu robią wrażenie. Samochód jest wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności ok. 3 tys. litrów z autopompą, zestaw do ograniczania rozlewisk olejowych, rozsiewacz do sorbentu oraz pompę pływającą i szlamową, dzięki którym pojazd będzie wykorzystywany także do działań powodziowych. Pod autem będzie zamontowana instalacja zraszająca, która będzie stosowana zarówno do ograniczania stref skażeń jak i pożarów. Łączna wartość zakupu samochodu to ponad 780 tys. złotych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał w formie dotacji 80 tys. zł.

W uroczystym przekazaniu wozu strażackiego dla OSP w Krzywej udział wzięli m.in.: posłanki Elżbieta Witek i Ewa Szymańska, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, wicestarosta Legnicki Krzysztof Sowiński a także komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. bryg. Adam Konieczny, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Zbigniew Biły, wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz. WFOŚiGW we Wrocławiu reprezentował pełnomocnik zarządu Adam Babuśka, który odebrał z rąk komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu podziękowania dla Funduszu za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe w realizacji zakupu średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Krzywej. Dzięki dotacjom z WFOŚiGW we Wrocławiu o wartości blisko 16 mln złotych w latach 2010-2016 dolnośląska Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna pozyskała 110 nowoczesnych pojazdów wyposażonych w sprzęt używany m.in. podczas katastrof chemiczno-ekologicznych.

fot. gmina Chojnów

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-07-09 10:40:31
Opublikował: Robert Borkacki 2018-03-09 15:11:14