26-02-2018

Ponad 160 milionów złotych na czyste i zdrowe środowisko Dolnego Śląska

Walka ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza, wspieranie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz projektów z zakresu gospodarki odpadami. To przykłady zadań, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczy ponad 160 mln złotych w 2018 r. (w tej kwocie 110 mln zł to preferencyjne pożyczki, pozostała część to dotacje). Zarząd największej instytucji finansującej proekologiczne zadania na Dolnym Śląsku ogłosił dzisiaj podczas konferencji prasowej swoje plany i priorytety oraz podsumował efekty działania w 2017 r. - Największa część finansowej oferty WFOŚiGW we Wrocławiu w tym roku zostanie wypłacona na walkę ze smogiem i niską emisją - powiedział Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Funduszu. - Od 2017 r. realizujemy program antysmogowy, w ramach którego przeznaczyliśmy 50 milionów złotych na likwidację około 10 tysięcy kotłów węglowych - mówił Kasztelowicz. Do końca ubiegłego roku skorzystały z tego programu 23 samorządy, które pozyskały 15 mln złotych. Prezes Funduszu przekazał również informację, że WFOŚiGW we Wrocławiu będzie uczestnikiem ogólnopolskiego programu termomodernizacyjnego, przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na antysmogowe działania edukacyjne: konkurs dla mediów oraz program pn. "Walka ze smogiem i niską emisją" WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczy 2,5 mln złotych. Inne ważne projekty, które będą realizowane we współpracy z NFOŚiGW dotyczą rozwijania elektromobilności oraz wspierania ekobudownictwa. WFOŚiGW we Wrocławiu z inicjatywy wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka planuje również uruchomienie specjalnego programu, aby pomóc mieszkańcom z terenów, na których występują okresowe niedobory wody pitnej. Preferencyjne wsparcie finansowe ma zostać udzielone dla najbardziej poszkodowanych przez suszę samorządów na budowę studni, ujęć wody czy nowych wodociągów.

Podczas konferencji prasowej została zaprezentowana "statystyka" efektów osiągniętych w ubiegłym roku dzięki wsparciu udzielonemu przez WFOŚiGW we Wrocławiu. To m.in. 380 zawartych umów i ponad 78 mln złotych pożyczek i dotacji dla beneficjentów. - Dzięki naszej pomocy finansowej na Dolnym Śląsku zostało wybudowanych łącznie 145 km kanalizacji i wodociągów - powiedział Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa Funduszu. Samorządy usunęły 6 tys. ton rakotwórczego azbestu. Fundusz obsługiwał 82 zadania dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Wśród przykładów inwestycji dofinansowanych w ubiegłym roku warto wymienić Wrocławską Elektrownię Słoneczną. Na 35 dachach wieżowców w stolicy Dolnego Śląska zamontowano blisko 3 tysiące paneli słonecznych. - To pierwsza taka elektrownia w Polsce, unikalna również w Europie - podkreślał Wiązowski. W Jeleniej Górze, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundusz w zakładach Jelfy ciepłownia na gaz zastąpiła opalaną miałem węglowym. Fundusz dofinansował także projekty z ochrony przyrody, m.in. akcje reintrodukcji sokoła wędrownego i pstrąga potokowego.

W tym roku przypada dwudziestopięciolecie działalności WFOŚiGW we Wrocławiu. Od 1993 r. Fundusz dofinansował realizację powyżej 8 tys. projektów o wartości ponad 8 mld zł na kwotę blisko 3,7 mld zł. Beneficjentami Funduszu są m.in. samorządy, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze. Środki, którymi dysponuje WFOŚiGW we Wrocławiu. pochodzą przede wszystkim z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wnoszą je m.in. zakłady przemysłowe. - Każda złotówka z Funduszu jest wydawana co najmniej dwa razy. To dlatego, że udzielając pożyczek wypracowujemy zysk z odsetek, który przekazujemy na kolejne inwestycje - powiedział Kasztelowicz. WFOŚiGW we Wrocławiu jest aktywnym uczestnikiem unikalnego w Europie i na świecie polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, który tworzą: NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-03-23 10:38:22
Opublikował: Robert Borkacki 2018-02-26 17:34:56