22-02-2018

Dolnoślązacy poznają życia wilka na wybiegu i multimedialnym ekranie

We wrocławskim ZOO dzięki pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powstanie nowy wybieg dla wilków oraz multimedialna ekspozycja edukacyjna. Pomoc z Funduszu to ponad 325 tys. złotych. Wartość całego zadania wyniesie ponad 2,1 mln złotych. Umowę parafowali prezesi zarządów obu instytucji: Łukasz Kasztelowicz i Radosław Ratajszczak. W spotkaniu uczestniczyli także zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Bartłomiej Wiązowski i Grzegorz Kaliszczak, członek zarządu ZOO Wrocław Grzegorz Kaliszczak. Nowy wybieg dla wilków o powierzchni blisko 3,5 tys.m2 powstanie w tzw. części europejskiej ZOO, w bezpośrednim sąsiedztwie rysi, żbików i niedźwiedzi brunatnych oraz nieopodal żubrów. Zgodnie z najnowszymi trendami w projektowaniu wybiegów dla zwierząt, będzie odzwierciedlał środowisko naturalne wilków, a ścieżka zwiedzania będzie niejako wtopiona w otoczenie. Zwiedzający będą niemal bez żadnych barier uczestniczyć w życiu wilków. Pod wybiegiem zostanie wykopany tunel, z którego będzie można obserwować zwierzęta. W tej podziemnej części ekspozycji niecodzienną atrakcją będzie diorama, która przybliży zwiedzającym tajemnice życia wilczej rodziny. Przy wejściu do wybiegu najmłodsi będą mogli zwiedzać „sztuczną wilczą norę" i podziwiać watahę wilków z żywicy epoksydowej w skali 1:1. Zainteresowani będą mogli obserwować drapieżniki przez lunetę ze specjalnej wiaty z amboną oraz z kładki. Pracownicy ZOO szacują, że w ciągu roku nowy obiekt odwiedzi około półtora miliona osób.

- Wilk jest gatunkiem pod ścisłą ochroną. To zwierzę, które pełni bardzo ważną rolę w leśnym ekosystemie, gdyż reguluje ilość roślinożerców i mniejszych drapieżników - mówi Łukasz Kasztelowicz. Drapieżniki prowadzą naturalną selekcję w środowisku naturalnym polując przede wszystkim na chore lub słabe zwierzęta. Wilk nie gardzi także padliną. W wilczym menu są sarny, jelenie i dziki. Drapieżniki zmniejszają liczebność tych zwierząt nie doprowadzając do ich wytępienia. Są to procesy naturalne, gwarantujące utrzymanie równowagi w przyrodzie.

Po otwarciu wybiegu, które jest planowane na jesieni tego roku, rozpocznie się cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz liceów. Weźmie w nich udział około 3 tys. uczestników w ciągu roku. Jest także planowana organizacja konferencji naukowej. Edukatorzy z wrocławskiego ogrodu zoologicznego mają nadzieję, że wybieg wraz z multimedialnymi ekspozycjami przyczyni się do zmiany negatywnego wizerunku wilka jako agresywnego i niebezpiecznego zwierzęcia. W Polsce żyje około tysiąca tych drapieżników i wbrew rozpowszechnionym opiniom nie stanowią one zagrożenia dla człowieka. To ludzie zagrażają wilkom, które są ważną częścią polskiej przyrody. Wilki żyją na wolności także na Dolnym Śląsku.

Wilczy wybieg to nie jedyny projekt wrocławskiego ZOO, który uzyskał wsparcie finansowe z WFOŚiGW we Wrocławiu. - Fundusz dofinansował budowę "Odrarium" czyli "żywego muzeum rzeki", unikalnej w skali kraju ekspozycji ekosystemów rzeki Odry, od źródeł, aż po jej dolny bieg - przypomina Kasztelowicz. W akwariach są odtworzone naturalne warunki życia różnych gatunków zamieszkujących Odrę. Obecnie jest tam prawie 60 gatunków roślin i ryb. WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił na budowę Odrarium dotacji w kwocie 2,8 mln złotych. Fundusz udzielił łącznie ponad 140 tys. złotych dofinansowania na realizację trzech kampanii wrocławskiego ZOO dotyczących: ochrony lokalnej bioróżnorodności, zwierząt Azji Płd.-Wsch. oraz małp człekokształtnych.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-03-23 10:38:12
Opublikował: Robert Borkacki 2018-02-22 14:37:52