16-02-2018

4 miliony złotych na badania środowiska dla zdrowia i bezpieczeństwa Dolnoślązaków

Czteromilionowa dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umożliwi zakup sprzętu pomiarowo-badawczego oraz całoroczne badania stanu środowiska na Dolnym Śląsku. Ważny dokument podczas konferencji prasowej w siedzibie Funduszu parafowali: Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz i Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Waldemar Kulaszka. W spotkaniu uczestniczyła także naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ Barbara Kwiatkowska – Szygulska. Całkowity koszt monitoringu to 10 mln złotych. - Pieniądze z Funduszu umożliwią monitoring: zanieczyszczeń w powietrzu, rzekach i glebie, badania smogu czy zagrożeń powodowanych przez pola elektromagnetyczne - powiedział Kasztelowicz. Specjaliści z WIOŚ zbadają natężenie hałasu w miastach i przy drogach oraz zjawiska kwaśnych deszczy. Fundusz wesprze działanie wrocławskiego laboratorium WIOŚ i jego delegatur w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze oraz monitoring środowiska w 587 punktach pomiarowo-kontrolnych. Zostanie wykonanych ponad 218 tysięcy oznaczeń substancji zawartych m.in. w powietrzu, wodzie i glebie. Dotacja na dolnośląski monitoring umożliwi działanie 27 stacji mierzących czystość powietrza, w tym dwóch mobilnych stacji pomiarowych. Zostaną również zakupione poborniki pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz analizatory mierzące poziom innych zanieczyszczeń w powietrzu, m.in. benzenu. WIOŚ przygotuje przekrojowy raport o stanie środowiska w naszym regionie oraz szczegółowe opracowania tematyczne.

WFOŚiGW we Wrocławiu wsparł w latach 2000 - 2017 monitoring stanu środowiska na Dolnym Śląsku kwotą 37,5 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku miała miejsce akcja modernizacji stacji pomiarowych WIOŚ, które badają m.in. stan powierza oraz zjawisko smogu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wymieniono kontenery wraz z wyposażeniem m.in. grzejniki/klimatyzatory oraz układy poboru prób w sześciu stacjach w: Kłodzku, Nowej Rudzie, Wrocławiu, Świeradowie, Dzierżoniowie i Działoszynie. Koszt modernizacji 6 stacji to ok. 300 tys. złotych w całości pokryty przez Fundusz.

Prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu podczas konferencji prasowej przypomniał ofertę Funduszu na działania związane z ochroną powietrza i walkę ze smogiem. To program antysmogowy z budżetem 50 mln zł na wymianę pieców, z którego skorzystały m.in.: Jelenia Góra, Nowa Ruda, Środa Śląska i Bolesławiec. Inne, aktualne działania Funduszu to edukacja antysmogowa: konkurs dla mediów z łączną ofertą dofinansowania w kwocie 1,5 miliona złotych oraz program pn. "Walka ze smogiem i niską emisją", w którym milion złotych został przeznaczony na organizowanie takich działań jak m.in. projekty internetowe, publikacje w mediach lokalnych, happeningi, gry terenowe, wystawy i festyny gminne.

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-03-23 10:37:55
Opublikował: Robert Borkacki 2018-02-16 15:59:30