07-02-2018

Jak rozwiązać problemy z dostawami wody dla mieszkańców i wysychającymi studniami?

Powtarzające się susze, wyschnięte studnie i woda okresowo dowożona beczkowozami, to problemy z którymi boryka się część mieszkańców Dolnego Śląska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z inicjatywy wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka planuje przygotowanie specjalnego programu, który ma pomóc mieszkańcom z terenów, na których występują okresowe niedobory wody pitnej. Pomoc finansowa ma trafić do samorządów. Na spotkanie w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu z udziałem prezesa zarządu Funduszu Łukasza Kasztelowicza, przedstawicieli wojewody dolnośląskiego: doradcy Marcina Krzyżanowskiego i dyrektora Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Tadeusza Borkowskiego przybyło 22 przedstawicieli samorządów. - Pracujemy nad nowym programem z preferencyjnym wsparciem finansowym dla najbardziej poszkodowanych przez suszę samorządów na budowę studni, ujęć wody czy nowych wodociągów - powiedział Kasztelowicz. - Problemy z dostawami wody muszą być rozwiązywane w powiązaniu z bezpiecznym dla środowiska odbiorem ścieków, dlatego Fundusz planuje również kontynuację programu dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych - zapowiedział. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni przygotują uszczegółowione propozycje programowe rozwiązania problemu wysychających studni.

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-03-01 15:04:11
Opublikował: Robert Borkacki 2018-02-07 15:18:15