05-02-2018

Nabór wniosków do programu edukacyjnego pn. "Walka ze smogiem i niską emisją"

Niska emisja, smog i jego konsekwencje dla zdrowia oraz efektywność energetyczna. To przykładowa tematyka wniosków na dofinansowanie działań edukacyjnych w ramach programu pn. "Walka ze smogiem i niską emisją". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył milion złotych na organizowanie m.in. takich działań jak projekty internetowe, publikacje w mediach lokalnych, happeningi, gry terenowe, wystawy i festyny gminne. Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe? Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną, realizujące działania na terenie co najmniej jednej gminy, posiadające doświadczenia w zakresie edukacji ekologicznej. Przyznane dotacje nie mogą wynieść więcej niż 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość finansowego wsparcia jest uzależniona od ilości mieszkańców obszaru objętego realizowanym zadaniem. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu. Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31.10.2018r. lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych do wykorzystania w programie. Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu: 53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 8, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32.


Pliki do pobrania
Załącznik Wielkość Data
Regulamin

Opublikował: Robert Borkacki 2018-02-05 19:17:02

2 MB 05-02-2018

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-02-21 16:45:32
Opublikował: Robert Borkacki 2018-02-05 16:19:58