29-01-2018

Łukasz Kasztelowicz został wiceprzewodniczącym ogólnopolskiego Konwentu Prezesów WFOŚiGW

Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz został wybrany wiceprzewodniczącym ogólnopolskiego Konwentu Prezesów WFOŚiGW. Konwent tworzą prezesi zarządów 16 Wojewódzkich Funduszy. Podczas styczniowych obrad omawiano m.in. możliwości efektywnej współpracy pomiędzy działającymi w regionach Wojewódzkimi Funduszami a podejmującym działania o charakterze ogólnopolskim Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród najważniejszych obszarów współpracy w ramach krajowego finansowania ochrony środowiska wskazano m.in. walkę ze smogiem, rozwój elektromobilności oraz możliwości tworzenia wspólnych programów finansujących efektywność energetyczną. Konwent zamierza również rozwijać współpracę z Sejmem, Senatem, Ministrem Środowiska oraz innymi urzędami centralnymi, uzgadniać wspólne strategie i inicjować kampanie informacyjno-promocyjne.

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-02-21 16:45:22
Opublikował: Robert Borkacki 2018-01-29 11:42:14