05-01-2018

Rusza nabór wniosków na edukację ekologiczną

Ochrona powietrza, niska emisja, smog, zmiany klimatu, efektywność energetyczna oraz problematyka odpadów, ochrony przyrody i zanieczyszczeń wód. To przykładowa tematyka wniosków na dofinansowanie działań edukacyjnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków od 6 stycznia 2018 r. Beneficjenci mogą pozyskać dofinansowane na działania eko-edukacyjne, takie jak m.in. akcje, kampanie, szkolenia, publikacje medialne i konferencje. WFOŚiGW we Wrocławiu oceniając złożone wnioski będzie preferował wysoką jakość merytoryczną oraz szerokie oddziaływanie społeczne. Fundusz oferuje atrakcyjne warunki udzielanej pomocy finansowej. Możliwe będą do pozyskania dotacje do 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe? Wszystkie podmioty, które spełniają wymóg prowadzenia działalności statutowej w dziedzinie: edukacji, ochrony środowiska lub ochrony przyrody. Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce Edukacja Ekologiczna. Decyzja Zarządu w sprawie ogłoszenia naboru została podjęta 1 grudnia 2017 r. w oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2018-01-05 13:38:23
Opublikował: Robert Borkacki 2018-01-05 13:36:23