06-12-2017

Pieniądze na edukację ekologiczną

Od 6 stycznia 2018 r. można składać wnioski na dofinansowanie działań edukacyjnych, takich jak m.in. akcje, kampanie, szkolenia, publikacje medialne i konferencje. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór w tej sprawie. Fundusz oceniając złożone wnioski będzie preferował wysoką jakość merytoryczną oraz szerokie oddziaływanie społeczne. Ważna tematyka, która powinna być poruszona w edukacyjnych projektach to kwestie związane m.in. z ochroną powietrza, niską emisją i smogiem oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej ekologii, np.: zmian klimatu, efektywności energetycznej, problemu odpadów, ochrony przyrody i zanieczyszczeń wód. WFOŚiGW we Wrocławiu oferuje atrakcyjne warunki udzielanej pomocy finansowej. Możliwe będą do pozyskania dotacje do 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe? Wszystkie podmioty, które spełniają wymóg prowadzenia działalności statutowej w dziedzinie: edukacji, ochrony środowiska lub ochrony przyrody. Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce Edukacja Ekologiczna  Decyzja Zarządu w sprawie ogłoszenia naboru została podjęta 1 grudnia 2017 r. w oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.


Pliki do pobrania
Załącznik Wielkość Data
Ogłoszenie o naborze wniosków

Opublikował: Robert Borkacki 2017-12-06 15:03:57

26 kB 06-12-2017

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-12-15 15:59:44
Opublikował: Robert Borkacki 2017-12-06 14:59:44