29-11-2017

Czym oddychają wrocławianie i dolnoślązacy na początku sezonu grzewczego?

Trwa akcja modernizacji stacji pomiarowych, które badają m.in. stan powierza i zjawisko smogu w Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wymienia kontenery wraz z wyposażeniem m.in. grzejniki/klimatyzatory oraz układy poboru prób w sześciu stacjach w: Kłodzku, Nowej Rudzie, Wrocławiu, Świeradowie, Dzierżoniowie i Działoszynie. Akcję wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - W naszym regionie działa 27 specjalistycznych stacji badających zanieczyszczenia powietrza - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Modernizacja stacji Państwowego Monitoringu Środowiska jest elementem całorocznego programu oceny stanu środowiska województwa dolnośląskiego prowadzonego przez WIOŚ. Monitorowany jest stan czystości wód, gleb, powietrza, poziom hałasu i pól elektromagnetycznych. Koszt tegorocznego programu to około 9 mln złotych, w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniesie około 3 mln złotych. W tych pieniądzach koszt modernizacji 6 stacji to ok. 300 tys. złotych w całości pokryty przez Fundusz - W ramach całorocznego programu monitoringu na całym Dolnym Śląsku wykonuje się ponad 100 tysięcy pomiarów substancji zawartych w powietrzu, wodzie i glebie - mówi Kasztelowicz.

Odczyty ze stacji pomiarowych wskazują w dniu 29.11.2017 r. niskie poziomy stężeń zanieczyszczeń, informuje WIOŚ we Wrocławiu. Jednak w skali tego roku odnotowano już sporą ilość dni z przekroczeniami 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, który przyczynia się do powstawania smogu. Najgorsza sytuacja jest w Nowej Rudzie, gdzie było aż takich 89 dni, w Kłodzku odnotowano 60 dni, we Wrocław zaś 46 dni (stacja przy ul. Korzeniowskiego). Przekroczenia norm wystąpiły jeszcze na innych 12 stanowiskach pomiarowych, m.in. w Legnicy, Ząbkowicach Śląskich i Jeleniej Górze.

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-12-15 15:58:54
Opublikował: Robert Borkacki 2017-11-29 15:10:58