09-11-2017

Dzięki modernizacji oczyszczalni w Świętoszowie rzeka Kwisa będzie bardziej czysta

Przestarzała, ponad 20-letnia oczyszczalnia w Świętoszowie zyska drugie życie. Zakład zostanie gruntownie odnowiony dzięki pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt zadania wynosi około 6,7 mln złotych, w tym wsparcie Funduszu to ponad 3,2 mln złotych (połowa z tej kwoty do dotacja, druga część jest nisko oprocentowaną pożyczką). Pozostała część tej kwoty to środki własne gminy Świętoszów. Nowe inwestycje polepszą stan środowiska i rzeki Kwisy (dopływu Bobru). Skorzystają także mieszkańcy Świętoszowa, w którym od tego roku stacjonują jednostki wojsk armii amerykańskiej.

Samorządowcy dzięki pozyskanym środkom wybudują m.in. komorę burzową, przepompownię, sito-piaskownik czyli urządzenie do oczyszczania mechanicznego ścieków, dwa reaktory biologiczne z żelbetonu wyposażone w systemem napowietrzania zanieczyszczeń, osadniki oraz urządzenia do automatycznego sterowanie procesami oczyszczalni. Osady trafiające do zmodernizowanej oczyszczalni będą oczyszczane m.in. za pomocą "tlenowej kąpieli" i wapna. Skutecznie oczyszczone osady będą mogły być wykorzystywane jako nawóz w rolnictwie.

W wyniku modernizacji oczyszczalnia uzyska wydajność 450,0 m3 na dobę. Z pracy zakładu skorzysta ponad 4.4 tys. mieszkańców. Innym wyremontowanym obiektem będzie przepompownia ścieków przy ul. Saperskiej. Po podpisaniu umowy pomiędzy zarządem WFOŚiGW we Wrocławiu a władzami gminy, plac budowy został przekazany wykonawcy. W grudniu tego roku zostaną wykonane prace rozbiórkowe a właściwy remont rozpocznie się na początku 2018 r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 r.

fot. Gmina Świętoszów

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-23 09:19:10
Opublikował: Robert Borkacki 2017-11-09 09:41:08