Dofinansowanie na zasadach ogólnych

UR - Pozostałe dziedziny

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii
Realizacja prac badawczych i ekspertyz związanych z ochroną środowiska
Wdrażanie programów czystszej produkcji i systemów...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

Dotacja do 25% kosztów kwalifikowanych zadania,
Dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku zadań z zakresu monitoringu środowiska oraz zapobiegania lub likwidacji skutków...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Dotacje:


Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia.
Jednostki budżetowe.
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Nieprowadzące działalności gospodarczej...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły.
Kierownicy państwowych jednostek budżetowych składają wnioski w terminie do dnia 31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:29:03
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1259