Dofinansowanie na zasadach ogólnych

PZ - Profilaktyka zdrowotna

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

Dotacja na 1 osobę uprawnioną za 1 dzień trwania wypoczynku wynosi 10,00 zł, przy czym z dofinansowane nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikowanych.


Dla zadań realizowanych przez...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia
Jednostki budżetowe
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
Nie prowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia,...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Termin naboru ustala Zarząd Funduszu i podaje każdorazowo do publicznej wiadomości co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem naboru.
Kierownicy państwowych jednostek budżetowych...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:35:29
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 739