Dofinansowanie na zasadach ogólnych

PZ - Profilaktyka zdrowotna

Ogłoszenie o naborze

Załącznik Wielkość Data
Ogłosznie

Opublikował: Robert Borkacki 2017-05-12 11:04:55

54 kB 12-05-2017

Zmiana zasady rozliczania zadań

Załącznik Wielkość Data
Karta uczestnika
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że zmianie uległy zasady rozliczania zadań z dziedziny profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. W roku 2017 wprowadzono, jako element rozliczenia, Kartę uczestnika profilaktyki zdrowotnej kwalifikującego się do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Wzór Karty stanowi załącznik nr 12 do Instrukcji rozliczania środków WFOŚiGW we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań Funduszu (dokument dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Obsługa Beneficjentów/Dokumenty rozliczeniowe). W związku z powyższą zmianą nie będzie obowiązku przedkładania do Funduszu Kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku (sporządzonych wg wzoru wprowadzonego rozporządzeniem właściwego ministra).

Opublikował: Robert Borkacki 2017-04-03 08:04:13

42 kB 03-04-2017

Część "A" - część ogólna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opublikował: Robert Borkacki 2017-04-07 09:04:04

40 kB 07-04-2017
Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:37

49 kB 30-11-2015
Oświadczenie - zał. 1/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:23

35 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:36

58 kB 30-11-2015
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej - Część ogólna wniosku

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:59

287 kB 16-02-2017

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
Pomoc de minimis - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:29

84 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:46

147 kB 30-11-2015
Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:03

87 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:52

52 kB 30-11-2015
POMOC REGIONALNA INWESTYCYJNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:26

109 kB 30-03-2016
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:26:29

163 kB 25-10-2017
Pomoc horyzontalna na cele z zakresu ochrony środowiska - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:01

126 kB 30-03-2016
Inna pomoc, której dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:52

86 kB 30-11-2015

Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Zestawienie planowanych turnusów - załącznik Nr 3/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:00

33 kB 30-11-2015
Instrukcja sporządzania załącznika 2/B z dziedziny: Profilaktyka zdrowotna

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:05

35 kB 30-11-2015
Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny - zał. nr 2/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 08:12:39

39 kB 03-12-2015
Oświadczenie - załącznik 1/B

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:25

41 kB 16-02-2017
Instrukcja wypełniania części B ekologiczno-technicznej w dziedzinie: Profilaktyka zdrowotna

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:07

50 kB 16-02-2017
Część ekologiczno-techniczna w dziedzinie: Profilaktyka zdrowotna

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:48

60 kB 16-02-2017
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-25 10:46:34
Opublikował: Administrator systemu 2010-09-21 11:09:48
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 77