Dofinansowanie na zasadach ogólnych

PZ - Profilaktyka zdrowotna

  • Termin naboru ustala Zarząd Funduszu i podaje każdorazowo do publicznej wiadomości co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem naboru.
  • Kierownicy państwowych jednostek budżetowych składają wnioski w terminie do dnia
    31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie zadania.

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-03 11:36:51
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 70
Historia zmian strony: 3