Dofinansowanie na zasadach ogólnych

PZ - Profilaktyka zdrowotna

Aktywna oferta

  • Termin naboru ustala Zarząd Funduszu i podaje każdorazowo do publicznej wiadomości co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem naboru.
  • Kierownicy państwowych jednostek budżetowych składają wnioski w terminie do dnia
    31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie zadania.
  • Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu, w oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., informuje, że na posiedzeniu w dniu 07.03.2018r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska od dnia 10 kwietnia 2018r. do 10 maja 2018r. (decyduje data wpływu do Biura lub Oddziału Biura Funduszu).

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-03-09 13:58:12
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 197
Historia zmian strony: 4