Dofinansowanie na zasadach ogólnych

PZ - Profilaktyka zdrowotna

Aktywna oferta

  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia
  • Jednostki budżetowe
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Nie prowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym
  • Pozostałe podmioty

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-03 11:27:19
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 164
Historia zmian strony: 2