Programy

Przyłącza kanalizacyjne

Aktywna oferta

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, od dnia 20.03.2017r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Program Priorytetowy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”. Poniżej aktualne wzory wniosków. Nadmieniamy, że niekompletne Wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Część A

Załącznik Wielkość Data
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej - Część ogólna wniosku

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:36:28

208 kB 30-09-2017
Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:37:27

471 kB 30-09-2017
załącznik 1A - żródła finansowania zadania

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:38:08

43 kB 30-09-2017
załącznik 2A - oświadczenie o posiadanych środkach własnych

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:38:50

35 kB 30-09-2017
PROGRAM

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:39:15

651 kB 30-09-2017

Część "B" - Część ekologiczno - techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Wniosek - Część ekologiczno – techniczna w dziedzinie Ochrony Wód

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:40:54

152 kB 30-09-2017
Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej wniosku

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:41:25

623 kB 30-09-2017
Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania - zał. Nr 1/B

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:41:52

40 kB 30-09-2017
Informacje o posiadanej przez Beneficjenta końcowego dokumentacji projektowej - zał. Nr 2/B

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-23 13:46:56

75 kB 23-11-2017
Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny - zał. nr 4/B

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:43:37

71 kB 30-09-2017
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami - - zał. nr 5/B

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:44:00

37 kB 30-09-2017
Zakres rzeczowy zadania – wykaz planowanych podłączeń - zał. nr 3/B

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-23 13:49:10

73 kB 23-11-2017
Harmonogram rzeczowo finansowy

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-23 13:42:10

50 kB 23-11-2017
Instrukcja do harmonogramu rzeczowo finansowego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-23 13:43:28

59 kB 23-11-2017

Część "C" - część ekonomiczno-finansowa wniosku (składa się po otrzymaniu zawiadomienia o dofinansowaniu)

Załącznik Wielkość Data
C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez przedsiębiorców

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 10:39:41

129 kB 25-10-2017
Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:46:18

535 kB 30-09-2017
Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez j.s. terytorialnego
Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-24 12:14:28

119 kB 24-10-2017
Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/S

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:47:06

465 kB 30-09-2017
Zał. 1-CP - do zbadania zdolności kredytowej

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:47:30

2 MB 30-09-2017

Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki

Załącznik Wielkość Data
IV. Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-12-04 10:56:11

188 kB 04-12-2017
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-25 10:47:42
Opublikował: Administrator systemu 2017-09-29 09:53:23
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 254