Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OZ - Gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi

Aktywna oferta

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia i jednostki organizacyjne
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 309