Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OZ - Gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Zadania wynikające z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Wspieranie wszelkich działań zmierzających do odzysku i recyklingu odpadów,...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych
dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych
dotacja do 25% i pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (pożyczka nie...

Czytaj więcej

Beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia i jednostki organizacyjne
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły (w przypadku zadań dotyczących usuwania azbestu: patrz Zakładka AZBEST- ogłoszenie o konkursie)
Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu realizacji zadania nie będą...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:33:21
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1220