Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OW - Ochrona wód

Aktywna oferta

  • pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych
  • dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych
  • dotacja do 25% i pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (pożyczka nie może być niższa niż wysokość dotacji)
  • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi mogą uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej do wysokości przyznanego dofinansowania bezzwrotnego.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-03 14:05:14
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 365
Historia zmian strony: 1