Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OW - Ochrona wód

Aktywna oferta

Przedsięwzięcia związane z realizacją „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" oraz przedsięwzięcia w miejscowościach poniżej 2000 RLM, tym:

  • budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków mająca na celu osiągnięcie wymaganych standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska
  • budowa obiektów gospodarki osadowej mająca na celu właściwe zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków
  • budowa systemów kanalizacyjnych

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:30:35
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 489
Historia zmian strony: 1