Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OW - Ochrona wód

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Przedsięwzięcia związane z realizacją „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" oraz przedsięwzięcia w miejscowościach poniżej 2000 RLM, tym:


budowa, rozbudowa...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych
dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych
dotacja do 25% i pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (pożyczka nie...

Czytaj więcej

Beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia
jednostki budżetowe
publiczne zakłady opieki zdrowotnej
nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia,...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły – zasady ogólne
W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:30:15
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1548