Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OP - Ochrona przyrody

Aktywna oferta

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia
  • jednostki budżetowe
  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym
  • pozostałe podmioty

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-03 11:17:37
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 214
Historia zmian strony: 1