Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OP - Ochrona przyrody

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych
Restytucja gatunków fauny i flory
Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

Dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych zadania.
Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych zadania.
W przypadku łączenia w/w form dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych zadania i...

Czytaj więcej

Beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia
jednostki budżetowe
publiczne zakłady opieki zdrowotnej
nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia,...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły
Kierownicy państwowych jednostek budżetowych składają wnioski w terminie do dnia 31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:30:52
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1119