Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OA - Ochrona atmosfery

Aktywna oferta

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia
  • jednostki budżetowe
  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych

Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu 2017-09-27 09:06:47
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1277
Historia zmian strony: 1