Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OA - Ochrona atmosfery

Aktywna oferta

  • pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych
  • dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych
  • dotacja do 25% i pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (pożyczka nie może być niższa niż wysokość dotacji)
  • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi mogą uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej do wysokości przyznanego dofinansowania bezzwrotnego.

Zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, mogą być wspomagane środkami Wojewódzkiego Funduszu wyłącznie w formie pożyczki lub dopłat do oprocentowania kredytu bankowego.

Zadania obejmujące termomodernizację (z wyłączeniem źródła ciepła), modernizację oświetlenia na energooszczędne dofinansowywane są tylko w formie pożyczki lub w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-09 22:12:30
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1097
Historia zmian strony: 2