Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OA - Ochrona atmosfery

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych
dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych
dotacja do 25% i pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (pożyczka nie...

Czytaj więcej

Beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia
jednostki budżetowe
publiczne zakłady opieki zdrowotnej
nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia,...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły – zasady ogólne
W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Archiwum

Archiwum (materiały na starej stronie)

 

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:26:48
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 3634