Dofinansowanie na zasadach ogólnych

GW - Gospodarka wodna

Aktywna oferta

  • pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych
  • dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych
  • dotacja do 25% i pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (pożyczka nie może być niższa niż wysokość dotacji)
  • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Zadania inwestycyjne z wyłączeniem sieci wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniana wody, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do wysokości 25% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Dotacja stanowi uzupełnienie pożyczki i jej wysokość nie może być wyższa od wysokości pożyczki.

Zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi mogą uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej do wysokości przyznanego dofinansowania bezzwrotnego.

Jednostki Budżetowe realizujące działania z zakresu gospodarki wodnej mogą uzyskać dotacje w wysokości do 25% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-03 14:31:46
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 201
Historia zmian strony: 1