Dofinansowanie na zasadach ogólnych

EE - Edukacja ekologiczna

Aktywna oferta

  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia.
  • Jednostki budżetowe.
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
  • Nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym.
  • Pozostałe podmioty.

Dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej mogą być udzielane tylko podmiotom, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie: edukacji, ochrony środowiska lub ochrony przyrody.

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-03 11:50:58
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 715
Historia zmian strony: 1