Dofinansowanie na zasadach ogólnych

EE - Edukacja ekologiczna

Aktywna oferta

  • Dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych zadania.
  • Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych zadania.
  • W przypadku łączenia w/w form dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych zadania i pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, że wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji.
  • Do wysokości przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - w przypadku pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także przedsięwzięć finansowanych z udziałem innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku łączenia form dofinansowania z Funduszu, łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% wartości zadania.

Dla zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe poziom dofinansowania zadań może być odnoszony do wartości brutto i nie powinien przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania brutto.

Zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, mogą być wspomagane środkami Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji.

Przy dofinansowywaniu zadań realizowanych w ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady i warunki udzielania pomocy finansowej ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą.

W zakresie kosztów kwalifikowanych obowiązują „Wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych” przyjęte uchwałą przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-09 22:17:07
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 696
Historia zmian strony: 2