Rozlicz wniosek

Dokumenty rozliczeniowe - PPONE

Zamieszczona poniżej instrukcja określa sposób i zasady rozliczania pożyczek udzielonych w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Dokumenty te stanowią uzupełnienie postanowień zawartych w umowie pożyczki, która reguluje w szczególności: terminy składania poszczególnych rozliczeń oraz rodzaje dokumentów wymaganych do załączenia.

UWAGA! Dotyczy użytkowników korzystających z najnowszej przeglądarki Microsoft EDGE.         Przeglądarka ma problemy z otwieraniem plików o długich nazwach w związku z czym, do czasu rozwiązania problemu, prosimy w takich przypadkach korzystać wyłącznie z funkcji "Zapisz" a następnie otwierać plik z foldera docelowego.

Wzór wniosku o umorzenie

Załącznik Wielkość Data
Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki

Opublikował: Administrator systemu 2010-09-21 11:09:33

109 kB 21-09-2010

Instrukcja rozliczania środków

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania Środków WFOŚiGW
Instrukcja rozliczania Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:18

306 kB 23-10-2017
Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków – Załącznik nr 1

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:03

46 kB 16-02-2017
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:08

48 kB 16-02-2017
Rozliczenie kosztów realizacji zadania– Załącznik nr 3

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:39

56 kB 16-02-2017
Protokół odbioru końcowego - Załącznik nr 4

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-04 13:03:53

74 kB 04-10-2017
Protokół montażu nowego źródła ciepła - Załącznik nr 5

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-04 13:06:06

175 kB 04-10-2017
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:01

36 kB 16-02-2017
Oświadczenie dot. zachowania trwałości osiągniętych efektów - Załącznik nr 7

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-04 13:06:57

173 kB 04-10-2017

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-16 11:01:32
Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-04 12:26:20
Autor dokumentu: Krystyna Flaczyk
Liczba wyświetleń strony: 84
Historia zmian strony: 6